Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng


Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
1 / 6
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng
Bàn trà sofa Concord đá đen/trắng

Các lựa chọn:
Bàn trà/sofa Concord

Đường kính: 60cm x 45cm

Mặt đá đen giá 1tr700

Mặt đá trắng giá 1tr500

Liên hệ: 0903 94 50 50