Bàn trà kim cương đá tự nhiên


Bàn trà kim cương đá tự nhiên
Bàn trà kim cương đá tự nhiên
1 / 2
Bàn trà kim cương đá tự nhiên
Bàn trà kim cương đá tự nhiên
Đường kính 70cm

Đá tự nhiên vân đen trắng

Chân sắt sơn nhũ vàng