Bàn Sofa Oken- Kim Cương


Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
1 / 5
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
Bàn Sofa Oken- Kim Cương
- Chất liệu: Mặt kính 10 li, chân sắt tĩnh điện

- Kích thước: 70cm x 40 cm

- Màu: Kính Đen , Trắng - Khung đen, vàng, trắng