Bàn sofa Concorde HX7B


Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
1 / 6
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B
Bàn sofa Concorde HX7B

Các lựa chọn:
Bàn Sofa

-Mặt Đá :Volakas ,MOKA

-Kích thước :(1m2*0,6m),(1m08*0,6m),(1m*0,6m)

-Chân concorde gỗ sồi: màu cánh gián, màu gỗ tự nhiên