Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B


Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
1 / 3
Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
Bàn sofa mặt đá Volakas, đá Marble nhân tạo HX7B
Bàn Sofa

-Mặt Đá :Volakas ,MOKA

-Kích thước :(1m2*0,6m),(1m08*0,6m),(1m*0,6m)

-Chân concorde gỗ sồi: màu cánh gián, màu gỗ tự nhiên