Bàn Sofa Concorde - Chân sồi


Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
1 / 3
Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
Bàn Sofa Concorde - Chân sồi
- Chất liệu: Mặt đá marble của mã lai, chân sồi

- Kích thước: 50 x 120 

- Màu: Tự nhiên, Walnut