Bàn Howard


Bàn Howard
Bàn Howard
Bàn Howard
1 / 3
Bàn Howard
Bàn Howard
Bàn Howard

Các lựa chọn:
Bàn Howard

kích thướt : 1m6 x 90cm x 75cm

Chất liệu: chân gỗ ash, mặt đá volakas vân nâu/đen