Bàn DLM Hay - Kim Loại


Bàn DLM Hay - Kim Loại
Bàn DLM Hay - Kim Loại
1 / 2
Bàn DLM Hay - Kim Loại
Bàn DLM Hay - Kim Loại
- Chất liệu: Kim loại

- Kích thước: Cao 50cm – 67cm

- Màu sắc: Đen, trắng