Bàn coffee kiểu nhật MM129


Bàn coffee kiểu nhật MM129
Bàn coffee kiểu nhật MM129
Bàn coffee kiểu nhật MM129
1 / 3
Bàn coffee kiểu nhật MM129
Bàn coffee kiểu nhật MM129
Bàn coffee kiểu nhật MM129

Các lựa chọn:
BÀN COFFEE KIỂU NHẬT TV03-CT0800

Kích thước:

Đường kính 80 x Cao 34 cm.

Chất liệu:

Gỗ vân sam

Màu sắc:

Dark brown

#BAN #BANCAFE