Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen


Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
1 / 5
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sơn đen

Các lựa chọn:
Bàn ăn mặt gỗ, chân gỗ sồi nhập khẩu

Kích thướt: Dài 1m2 x rộng 800cm x cao 750cm