80 món đồ cần trong gia đình


80 món đồ cần trong gia đình
1 / 1

Các lựa chọn:
Phụ kiện của Bosch tặng kèm

40 tắc kê

30 vít

4 mũi khoan gỗ sắt

4 mũi khoan betong

2 đầu vít