Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9

Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
1 / 8
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9

Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9

2.600.000 đ


Các lựa chọn:
Gạch thảm phòng khách - gạch thảm 1,2x1,8 lát nền HG9

Chất liệu: gạch thảm khắc kim

Kích thước: 1,2x1,8m và 1,6x2,4m. Viền 15x80 riêng

HÀNG CÓ SẴN- SHIP TOÀN QUỐC

Liên hệ DT và Zalo: 0981 809 295

#gachtham #thamgachtrangtri #thamgachlatnen #gachthamphongkgach #thamgachcaocap