Khay trà tùng hạc


Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc
1 / 4
Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc
Khay trà tùng hạc

Các lựa chọn:
Khay trà gỗ gụ, liền tấm ko chắp vá. Kt: 30x50x3 Cm
Miễn phí ship toàn quốc