Khay trà song long


Khay trà song long
Khay trà song long
1 / 2
Khay trà song long
Khay trà song long

Các lựa chọn:
Khay trà chất liệu gỗ gụ, liền tấm, không chắp vá. Kt: 30x50x3