Khay trà rồng phượng


Khay trà rồng phượng
Khay trà rồng phượng
1 / 2
Khay trà rồng phượng
Khay trà rồng phượng

Các lựa chọn:
Khay trà rồng phượng chất liệu gỗ gụ liền tấm, không chắp vá. Kt: 30x50x3 cm