Khay trà rồng nhả Ngọc


Khay trà rồng nhả Ngọc
1 / 1

Các lựa chọn:
Khay trac chất liệu gỗ gụ, liền tấm, không chắp vá. Kt: 30x50x3