Khay trà hươu Nai


Khay trà hươu Nai
Khay trà hươu Nai
Khay trà hươu Nai
1 / 3
Khay trà hươu Nai
Khay trà hươu Nai
Khay trà hươu Nai

Các lựa chọn:
Khay trà liền tấm, không chắp vá. Kt: 30x50x3 cm