Khay trà gỗ


Khay trà gỗ
1 / 1

Các lựa chọn:
Khay trà gỗ gụ, liền tấm, không chắp vá. Kt: 30x50x3