Khay trà chân quỳ


Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
1 / 5
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ
Khay trà chân quỳ

Các lựa chọn:
Khay trà chất liệu gỗ gụ, chạm khắc tinh sảo. Kt: 25x35x10