Tranh hoa sen 3d- gạch tranh


Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
1 / 4
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh
Tranh hoa sen 3d- gạch tranh> 0981 809 295

Chất liệu: tranh 3d in trên gạch phủ bóng

Kích thước in tranh phổ thông: 1,2x1,8m

Nhận đặt in tranh theo yêu cầu ghép từ khổ 60x60cm và 80x80cm