Thảm gạch chữ nhật


Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
1 / 7
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Thảm gạch chữ nhật
Gạch thảm, chiếu nghỉ trang trí phòng khách

Kích thước thảm có sẵn: 1,2x1,8m

Chất liệu: thảm gạch vi tinh khắc ánh kim

Liên hệ: 0987 446 026

Địa chỉ: KĐT Văn Phú, Hà Nội