Lục bình nguyên khối


Lục bình nguyên khối
1 / 1
Cao 1m57
1 cặp 26 triệu bác ạ
Gỗ: hương đỏ nguyên khối
Nhận đặt làm theo yêu cầu