Gạch tranh ân sư


Gạch tranh ân sư
1 / 1
Bộ tranh phong ảnh ân sư - Bộ tranh phong cảnh mang biểu tượng của người lái đò , người thầy đã dạy cho bao thế hệ học trò tạo lên một mầm non tương lai cho xã hội. Bức tranh là một bức quà vô cùng ý nghĩa cho mỗi chúng ta để chúc mức các thầy cô nhân ngày 20/11