Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ

Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
1 / 6
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ
Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ

Gạch thảm hành lang cầu thang, chiếu nghỉ

1.200.000 đ


Các lựa chọn:
Gạch thảm lát nền - gạch thảm > ZALO : 0981 809 295

Chất liệu: thảm gạch kính khắc kim

Kích thước thảm gạch có sẵn: 800 x800

Liên hệ ĐT và Zalo: 0981 809 295