Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ


Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
1 / 4
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm đặt theo yêu cầu Cần Thơ
Gạch thảm hoa văn đặt theo yêu cầu ở thị trường Cần Thơ

Chất liệu: thảm gạch vi tinh bóng nhẵn

Kích thước thảm: đặt in theo yêu cầu ghép tròn các khổ gạch 60x60cm và 80x80cm

Nhận đặt hàng tại thị trường Cần Thơ và các tỉnh lân cận khác

Thời gian đặt hàng: 15-20 ngày

Liên hệ; 0987 446 026