Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d


Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
1 / 5
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Tranh hoa sen, gạch ốp tường 3d
Liên hệ: 0981 809 295

Chất liệu sử dụng: tranh 3d in trên gạch phủ bóng

Kích thước in tranh: đặt in theo yêu cầu ghép từ các viên gạch 60x60cm và 80x80cm

Nhận đặt hàng chuyển toàn quốc