Tượng chú tiểu an nhiên


Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
1 / 4
Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
Tượng chú tiểu an nhiên
Nẻo trăng lên, cõi trăng về

An nhiên như thể chưa hề long đong.


Tượng chú tiểu

Chất liệu :Gỗ Mun sọc

Chiều cao 30cm