Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt


Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
1 / 6
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Mô Hình Khủng Long Ăn Thịt
Thông tin sản phẩm

Chất liệu nhựa cao cấp, an toàn

#Therizinosaurus là một chi khủng long chân thú lớn. Therizinosaurus chỉ gồm một loài T. cheloniformis, sống vào cuối kỷ Phấn Trắng, và là một trong những loài đại diện cuối cùng và lớn nhất của một nhóm độc đáo, Therizinosauria

Mô phỏng hình dáng của khủng long #Therizinosaurus ấn tượng

Miệng và 2 tay cử động được