Ghế Neva - Gỗ Ash


Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
1 / 6
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
Ghế Neva - Gỗ Ash
- Kích thước: 56 x 60 x 78 cm

- Chất liệu: Gỗ Ash, Đệm Simili

- Màu sắc: Walnut, Brown, Natural