Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm


Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
1 / 6
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu H40 x W30 x D42 cm
Ghế đôn xuất khẩu

gỗ cao su mặt nệm

chiều cao 45cm

ngang 30

rộng 40