GHẾ DINY CHAIR 18


GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
1 / 4
GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
GHẾ DINY CHAIR 18
- Chất liệu: Gỗ cao su 100% không pha ván ép 

- Kích thước: 50x50x77 cm 

- Màu: Các màu