Ghế băng gỗ cổ điển


Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
1 / 6
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Ghế băng gỗ cổ điển
Hàng xuất khẩu đóng thùng

Tự tay khui thùng và lắp ráp luôn nhe

Gỗ tràm nguyên tấm

Kích thước 145*40*45