Bàn trà sofa gỗ Ash D=60


Bàn trà sofa gỗ Ash D=60
Bàn trà sofa gỗ Ash D=60
1 / 2
Bàn trà sofa gỗ Ash D=60
Bàn trà sofa gỗ Ash D=60
Bàn trà Sofa gỗ sồi

Mặt tròn 60cm

Chân cao 43-45cm