Bạn có thể ở nhà tự tạo bài đấu giá mà không cần ký gửi hàng tại sohot
Để tham gia đấu giá sohot bạn phải có nick ở website 5giay.vn và có ít nhất 300 bài post.
Hướng dẫn nhanh cách quản lý hàng hóa đấu giá