Tượng Phật Bằng Đồng


Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
1 / 5
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
Tượng Phật Bằng Đồng
#decor

Tượng Phật Thích Ca theo phong cách Phật Giáo Thái Lan.

Tượng bằng đồng dùng để trên kệ hoặc trang trí trong phòng khách....