Bids: 0
   100.000đ
16:58:27

Bids: 0
   10.000đ
16:58:27

Bids: 0
   70.000đ
17:03:27

Bids: 0
   40.000đ
17:28:27

Bids: 0
   10.000đ
17:28:27

Bids: 0
   800.000đ
17:28:27

Bids: 0
   40.000đ
17:28:27

Bids: 0
   120.000đ
17:36:27

Bids: 0
   90.000đ
41:28:27

Bids: 0
   50.000đ
41:28:27

Bids: 0
   150.000đ
41:28:27

Bids: 0
   70.000đ
41:28:27

Bids: 0
   90.000đ
41:28:27

Bids: 1
princeingamez@5...   10.000đ
41:28:27

Bids: 0
   50.000đ
41:28:27

Bids: 2
nguyenbinhmh@5g...   40.000đ
41:28:27

BÌNH LUẬN MỚI NHẤT
sirodau@5giay
phoneviet.vn@5giay
Hôm nay mình có việc đột xuất nên không qua lấy được nha bạn. Có gì chiều mai mình ghé qua lấy nhé. Cảm ơn bạn nha. Hoco 4 USB 4.5A
sirodau@5giay
Xem giao diện đầy đủ