sad_memory01@5giay
Được ạ. trước khi đến thì gọi nhé Nhớt (Made in Germany)
M.U@5giay
M.U@5giay
myduyenn@5giay
Anh Tiến ạ, buổi sáng thứ bảy, 20/1/2018 tôi nhận hàng được không ạ ? Duyên 0908486617 Nhớt (Made in Germany)
sad_memory01@5giay
Sên có phốt 428VX giá 1,5 triệu chỉ cọng sên mới đúng hàng thật. Mà có phốt chạy hao xăng với nặng xe bực mình lắm. được cái bền thôi NSD Winner 150cc - DID JAPAN.